Fantastyka 01 (28) 1985
RSW Prasa-Książka-Ruch
Year :
January 1985  
Book No. : ISSN: 0209-1631
Edition : 1st
Format : Periodical
Pages : Unknown
Cover art : Renato Casaro
Illustrations : Unknown
   Fantastyka 01 (28) 1985
Other editions:
None
Home


 
 
 


 

Contents
"Wieża słonia" ("The Tower of the Elephant")
Translated by Zbigniew A. Królicki
Non- REH Contents
"Manuał skazanego" by Maciej Gałaszek
"Potwór" ("The Monster") by Alfred Elton van Vogt
Translated by Darosław Jerzy Toruń
"Spotkanie w krypcie" ("The Thing in the Crypt") by Lin Carter & L. Sprague de Camp
Translated by Zbigniew A. Królicki & Robert Jerzy Szmidt
"System Jordana" by Leszek Kraskowski
"Telefon wigilijny" by Konrad Fiałkowski
"Zwarcie w klatce piersiowej" ("Short in the Chest") by Idris Seabright
Translated by Zbigniew Kański
"Miasto i gwiazdy cz.2" ("The City and the Stars") by Arthur C. Clarke
Translated by Jacek Manicki

Notes
Language: Polish
Fantastyka 01 (28) 1985 means this is Whole Number 28 which is the 1st issue published in 1985.