Conan i skrwawiona korona  
Rebis
Year :
August 2012 (Trade paperback)  
August 2012 (eBook) 
Book No. : ISBN-13: 9788375108828 (Trade paperback)
ISBN-13: 9788378180760 (eBook) 
Edition : 1st
Format : Trade paperback (15 x 22.5 centimeters)
eBook (ePub & mobi)
Pages : 520
Cover art : Gary Gianni
Illustrations : Gary Gianni
   Conan i skrwawiona korona
Other editions:
None
Home

Contents
"Od tłumacza i redaktora wydania polskiego"
("From the translator and editor of the Polish edition")

"Przedmowa" ("Artist's Forward")
"Wprowadzenie" ("Introduction") by Rusty Burke
"Ludzie Czarnego Kręgu" ("The People of the Black Circle")
"Godzina smoka" ("The Hour of the Dragon")
"Wiedźma się narodzi" ("A Witch Shall Be Born")

Miscellanea
"Szkic bez tytułu" ("Ludzie Czarnego Kręgu")
[Untitled Synopsis ("The People of the Black Circle")]
"W historii jak dotąd"
["The Story Thus Far...
("The People of the Black Circle")]
"Szkic bez tytułu"
(Untitled Synopsis "Amalric, a son of a nobleman ...")
"Wersja bez tytułu"
[Untitled Draft  "Three men squatted beside the . . ."]

"Szkic bez tytułu" ("Godzina smoka")
[Untitled Synopsis ("The Hour of the Dragon")]
"Notatki do Godziny Smoka"
("Notes on "The Hour of the Dragon")
"Szkic bez tytułu" ("Wiedźma się narodzi")
[Untitled Synopsis ("A Witch Shall Be Born")]
Appendices
"Rodowód hyboryjski Część II"
("
Hyborian Genesis" Part II) by Patrice Louinet
"Noty do maszynopisów oraz chronologii tekstów o Conanie"
("Notes on the Conan Typescripts and the Chronology")
by Patrice Louinet
"Noty do oryginalnych tekstów Howarda"
("Notes on the original Howard texts")

Notes
Language: Polish
Translated by Tomasz Nowak
Polish edition of THE BLOODY CROWN OF CONAN published by Del Rey Books.
Kindle utilizes the mobi format. Nook utilizes the ePub format.