Конан Tom 2 (Conan Volume 2) 
Изток-Запад (East West)
Year :
2016 
Book No. : ISBN-13: 9786191527786
Edition : 1st
Format : Hardcover  (17 x 24 centimeters)
Pages : 448
Cover art : Peter Stanimirov
Illustrations : Peter Stanimirov

  Конан Tom 2 (Conan Volume 2)

 Конан Tom 2 (Conan Volume 2)
Other editions:
None
Home


Contents
"Скъпоценностите на Гвалур" ("Jewels of Gwahlur")
"Отвъд Черната река" ("Beyond the Black River")
"Вълшебният пръстен" ("The Man-Eaters of Zamboula")
"Часът на дракона" ("The Hour of the Dragon")
"Червените гвоздеи" ("Red Nails")
"Дъщерята на студа" ("The Frost-Giant's Daughter")
"Богът в купата" ("The God in the Bowl") 
"Долината на изгубените жени" ("The Vale of Lost Women")
"Черният странник" ("The Black Stranger")

Notes
Language: Bulgarian
Translator: Elena Pavlova