Conan: A zrodí se čarodĕjka a jiné povidky (A Witch Shall Be Born and other stories)
BB Art
Year :
2001
Book No. : None
Edition : 1st
Format : Paperback  (10.5 × 17.5 centimeters)
Pages : 308
Cover art : Kája Saudek
Illustrations : Kája Saudek


Contents
"A zrodí se čarodějka" ("A Witch Shall Be Born")
"Zamboulské stíny" ("Shadows in Zamboula")
"Ďábel v železo vtělený" ("The Devil in Iron")
"Lidé Černého kruhu" ("The People of the Black Circle")
"Plíživý stín" ("The Slithering Shadow")
"Jezírko toho černého" ("The Pool of the Black One")
Notes
Language: Czech
Translation: Jan Kantůrek


    A zrodí se čarodĕjka a jiné povidky
Other editions:
Klub Julese Vernea
Home